پرتال جامع رشته معارف و علوم اسلامی

نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: معارف هفت
قیمت: 250,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته معارف پایان نامه ارشد معارف پایان نامه های ارشد معارف پایان نامه ارشد بینش اسلامی پایان نامه ارشد الهیات

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

  • مقدمّه : طرح تحقیق
  • طرح تحقیق
  • عنوان تحقیق
  • بیان مسأله تحقیق
  • روش تحقیق
  • هدف تحقیق
  • ضرورت و اهمیّت انجام تحقیق
  • فرضیه و سؤالات تحقیق
  • پیشینه ی تحقیق
  • مقالات چاپ شده
  • فصل اوّل : حقوق ورزشی
  • گفتار اوّل : منابع حقوق ورزشی
  • مبحث اول : قانون
  • بند اول : قانون اساسی
  • مبحث دوم : قوانین عادی
  • مبحث سوم : عرف ورزشی
  • مبحث چهارم : آیین نامه ها
  • فصل دوّم : حقوق ورزشی کیفری
  • گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی
  • مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص
  • مبحث دوم : مسئولیت داوران
  • شنا ماده 1-2
  • کشتی – ماده 14 الف
  • فوتبال
  • واتر پلو ماده 1-9
  • بسکتبال
  • مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی
  • مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها
  • فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی
  • گفتار اوّل : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی
  • مبحث اوّل : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها
  • مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران
  • مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش
  • فصل دوم: ورزش در فقه اسلامی
  • گفتار اوّل : سوابق فقهی ورزش
  • مبحث اوّل : خرید و فروش عکس های ورزشکاران
  • مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی
  • مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی
  • مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان
  • گفتار دوم : دوپینگ
  • مبحث اوّل : جنبه ی اخلاقی دوپینگ
  • مبحث دوم : بیمه ورزشی
  • مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات
  • فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها
  • مبحث اوّل : مسابقه برای تواناسازی
  • فصل سوم : سبق و رمایۀ
  • گفتار اوّل : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی
  • مبحث اوّل : فرق عقد و وعده
  • مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق
  • نظر نگارنده
  • مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار
  • مفهوم لغوی قمار
  • گفتار اوّل : مفهوم قمار در اصطلاح فقها
  • مبحث اوّل : ادله ی حرمت قمار
  • بند اوّل : آیات
  • بند دوّم : روایات
  • گفتار اوّل : شرط بندی در مسابقات
  • فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج
  • گفتار اوّل : مبانی حرمت بازی با شطرنج
  • گفتار دوّم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج
  • روایت حلبی
  • روایت فضیل
  • روایت ابوربیع
  • گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور
  • فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش
  • جمع بندی و پیشنهاد
  • پیوستها
  • نمونه ای از یک رأی دادگستری شهرستان سبزوار
  • تشریح سازمان و ساختار تشکیلاتی ورزش کشور
  • سازمان تربیت بدنی
  • معرّفی سازمان تربیت بدنی
  • وظایف سازمان تربیت بدنی
  • فدراسیون های ورزشی
  • معرّفی فدراسیون ورزشی
  • وظایف و ارکان فدراسیون ورزشی
  • هیأت های ورزشی استانها
  • معرفی هیأت های ورزشی استانها
  • وظایف هیأت های ورزشی
  • باشگاه
  • معرّفی باشگاه
  • کتابنامه

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه